Responsibility for employees as a challenge for contemporary organizations

  • Magdalena Wróbel Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Keywords: human capital, contemporary organizations, responsibility for employees, corporate social responsibility, ISO 26000 standard, Poland.

Abstract

Aim: The paper considers the issue of responsibility on the part of contemporary organizations for their employees. In her paper, the author described ISO 26000 guidelines for organizations concerning labor practices and the impact of these guidelines on competitiveness of organizations. The paper also analyzed labor practices implemented by firms in Poland in the years 2013-2015.

 

Design / Research methods: Based on statistical data and literature study as well as Responsible Business in Poland. Good practices reports., the period 2013-2015 is considered for analysis.

 

Conclusions / findings: Entrepreneurs in Poland seem to take more responsibility for employees, while recognizing the key role played by human capital in building competitive advantage of an organization. This also supports the company’s image and competitiveness, while improving employee loyalty.

References

Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa

Dzieńdziora J., Smolarek M., Kapitał ludzki w kreowaniu kapitału intelektualnego organizacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, 2010, nr 2, s. 82.

Edvinsson L, Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Elastyczność i zmiana horyzontów. Trendy HR 2013, www.deloitte.com.

Godlewska M. (2008), Kierowanie zasobami ludzkimi, [w:] Podstawy i metody zarządzania. Wybrane zagadnienia, red. Weiss E., Wydawnictwo Vizja Press&IT, Warszawa 2008, s. 71.

Juchnowicz M. (red.) (2007), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa

Król H., Ludwiczyński A. (red.) (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Luo X., Bhattacharya C.B. (2006), Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction and Market Value, „Journal of Marketing”, No. 70(4).

Odkrywając ISO 26000 (2010), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa

Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki (2013), Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa

Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki (2014), Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa

Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki (2015), Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa

PN-ISO 26000:2012 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności

Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa

Rosińska M. (2007), Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. Bogdanienko J., Kuzel M., Sobczak I., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 11-20.

Samul J., Definicje kapitału ludzkiego w ujęciu porównawczym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, 2013, nr 96, s. 201.

Skrzypek E. (2009), Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw, w: Kapitał intelektualny i jego ochrona, red. Okoń-Horodyńska E., Wisła R., Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, s. 208-209.

Published
2019-03-27
Section
Articles