Assessment of Polish real estate funds liquidated at planned dates

Keywords: real estate mutual funds, profitability of real estate funds, efficiency of investment fund management

Abstract

Aim: The purpose of this article is to assess the efficiency of management of real estate funds by managers and profitability of funds.

Design / Research methods: The study used elements of financial analysis and case studies.

Conclusions / findings: The results of the survey indicate the low yields of the real estate funds surveyed (only one fund brought profits to the investors, the remaining 5 losses) and the low efficiency of the managers and the high cost-of-operation of the real estate funds. The research has shown the low effectiveness of investment strategies and business models that require changes and other solutions.

Originality / value of the article: The study covered the real estate funds that were liquidated or liquidated started in the managerial terms, which allows to assess the effectiveness of managers at every stage of life funds. The research is a continuation of the author's earlier research. According to author's knowledge, no similar studies have been published so far.

Author Biography

Artur Arkadiusz Trzebiński, Wroclaw University of Economics
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów

References

Jurek-Maciak M. (2007), Bezpośrednie i pośrednie sposoby inwestowania na rynku nieruchomości, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, vol. 15, no. 3-4, s. 93-102.

Leszczuk A. (2011), Fundusze nieruchomości, [w:] Inwestycje finansowe, red. K. Perez, U. Ziarko-Siwek, CeDeWu, Warszawa, s. 33-45.

Marcinkowska M. (2007), Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa.

Trzebiński A. A. (2013), Ocena sprawności zarządzania publicznymi funduszami nieruchomości w okresie 2006-2012, [w:] Gospodarka, Technologia, Społeczeństwo. Metody poszukiwań naukowych młodych ekonomistów, red. T. Wanat, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział

w Poznaniu, Poznań, s. 13-24.

Trzebiński A. A. (2015), Publiczne fundusze nieruchomości w Polsce, CeDeWu, Warszawa.

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U., 2004, Nr 146, poz. 1546 z pózn. zm.

Published
2017-11-22
Section
Articles