The perception of vocational education value in the light of research

Authors

  • Magdalena Walczak Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

DOI:

https://doi.org/10.29015/cerem.147

Keywords:

vocational education, the value of education, unemployment among graduates

Abstract

The paper will present the research of foreign and own conclusions on students’ perception of economic higher professional education. The results shown will be compared with observations from the British and American markets. In addition, the author will present the observations made during the study visit concerning the cooperation between schools and enterprises in the Netherlands.

References

Górniak J. (2003) (red.), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki – raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r., PARP, dostępne w Internecie: http://bkl.parp.gov.pl/raporty-iv-edycja-badan, 20. 04. 2014.

Grzejszczak R. (2012), Szkolnictwo wyższe w Polsce a rynek pracy, „Zarządzanie i finanse”, nr 1, cz. 2. vol. 10.

Kandiko C. B., Mawer M. (2013), Student Expectations and Perceptions of Higher Education, London, King’s Learning Institute.

Dawid-Sawicka M. (2013), Wartość wykształcenia wyższego – co jest faktem a co utartym sloganem, „Personel Plus” 12.

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (2014), dostępne w Internecie: http://www.stat.gov.pl/gus/praca_wynagrodzenia_PLK_HTML.htm, dostęp: 10.04.2014 r.

Bilans Kapitału Ludzkiego (2014), http://bkl.parp.gov.pl/, 20.04.2014 r.

The Bentley University Preparedness Study (2013), https://www.bentley.edu/files/prepared/1.29.2013_BentleyU_Whitepaper_Shareable.pdf, 20.04.2014 r.

AQQ (2014), http://www.qaa.ac.uk/Pages/default.aspx, 22.04.2014

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020 http://sv.org.pl/o_programie,

Issue

Section

Articles