Consumer risk in the functional food purchase process

Authors

  • Magdalena Olejniczak Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.29015/cerem.146

Keywords:

consumer risk, functional food, consumer behaviour

Abstract

The consumption of functional foods in Poland is still relatively low compared to the level of interest observed in the countries of Western Europe. An important factor in determining its level is perceived by consumer risk , which effectively prevents potential buyers from making a purchase. Consumers were concerned about their state of emotional tension that often prevented them from successful purchasing. While deciding to purchase a new product the consumer (many functional food products are new ) take the risk of a failed purchase (perceived risk), and thus has a feeling of loss. The purpose of this article is to identify factors influencing consumer risk revealed in the process of purchasing functional foods.

References

Babicz-Zielińska E., Zabrocki R. (2007), Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości żywność, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 6 (55).

Binns N., Howlett J. (2009), Functional food in Europe: International developments in science and health claims, Summary report of an international symposium held 9-11 May 2007, Portomaso, Malta, “European Journal of Nutrition”.

Bogacz A. (2010), Rynek żywności funkcjonalnej w USA wzrośnie w sześć lat o 21 proc., http://www.portalspozywczy.pl/inne/napoje_bezalkoholowe/wiadomosci/rynek-zywnosci-funkcjonalnej-w-usa-wzrosnie-w-szesc-lat-o-21-proc,36981.html [11.05.2014].

Bogacz A. (2011), Rynek żywności funkcjonalnej w USA wzrósł o 31 proc., http://www.portalspozywczy.pl/inne/napoje_bezalkoholowe/wiadomosci/rynek-zywnosci-funkcjonalnej-w-usa-wzrosl-o-31-proc,52453.html [11.05.2014].

Europeans, agriculture and the Common Agricultural Policy, Special Eurobarometer 336/Wave 72.5 European Opinion Research Group EEIG, March 2010, European Commission, TNS Opinion and Social, Brussels.

Food-related risks, Special Eurobarometer 354, November 2010, European Comission, TNS Opinion and Social, Brussels, s. 10.

Gajewski S. (1994), Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Łódź.

Garbarski L. (1998), Zachowania nabywców, Warszawa, PWE.

Jeżewska-Zychowicz M., Babicz - Zielińska E., Laskowski W. (2009), Konsument na rynku nowej żywności, Warszawa Wydawnictwo SGGW.

Kieżel E. (red.) (2002), Rynkowe zachowania konsumentów, Katowice.

Kieżel E. (2009), Zachowania polskich konsumentów w warunkach niepewności, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, red. L. Garbarski, J. Tkaczyk, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego.

Kramer J. (red.) (1994), Badania rynkowe i marketingowe, Warszawa, Wydawnictwo PWE.

Maciejewski G. (2010), Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów, Katowice.

Maciejewski G. (2011), Ryzyko jako determinanta zachowań zakupowych konsumentów, Seria: Studia i Materiały, nr 52, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą.

Mroziak P. (2012), Raport: Prawie 70 proc. Polaków nigdy nie słyszało o żywności funkcjonalnej, http://www.portalspozywczy.pl/finanse/wiadomosci/prawie-70-proc-polakow-nigdy-nie-slyszalo-o-zywnosci-funkcjonalnej,64324.html [11.05.2014].

Olejniczak T. (2011), Zakupy innowacji produktowych na rynku żywności – w świetle badań konsumenckich, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” Nr 25.

Olędzka R. (2007), Nutraceutyki, żywność funkcjonalna – rola i bezpieczeństwo stosowania, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna” XL.

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.

Rzeczpospolita (2012), Rynek żywności funkcjonalnej w Polsce nie dogania Europy, http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/rynek-zywnosci-funkcjonalnej-w-polsce-nie-dogania-europy,64538.html [11.05.2014].

Schiffman L.G., Kanuk L.L. (1994), Consumer behavior, New Jersey, Prentice Hall.

Sirtori C.R., Anderson J.W., Sirtori E., Arnoldi A. (2009): Functional food for dyslipidemia and cardiovascular system risk prevention, “Nutrition Research Review”.

Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl.

Smyczek S, Sowa I. (2005), Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Warszawa, Difin.

Sojkin B., Małecka M., Olejniczak T., Bakalarska M. (2009), Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności, Poznań, Wydawnictwo UE w Poznaniu.

Szapiro T. (1993), Co decyduje o decyzji, Warszawa, Wydawnictwo PWN.

Taranko T. (2005), Wpływ zjawiska niepewności na efektywność marketingu, w: Efektywność marketingu, red. W. Wrzosek, Warszawa, Wydawnictwo PWE.

http://www.ilsi.org/Europe/Pages/TF_FunctionalFoods.aspx [29.05.2014].

Walęga A. (2012), Rynek produktów funkcjonalnych w Polsce, http://www.networkmagazyn.pl/Rynek%20produkt%C3%B3w%20funkcjonalnych%20w%20Polsce [11.05.2014].

Issue

Section

Articles