Managing age diversity in the workplace – a challenge for contemporary organizations and managers

Authors

  • Marta Elżbieta Nowacka Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Zakład Doradztwa Zawodowego

DOI:

https://doi.org/10.29015/cerem.331

Keywords:

manager, generation, intergenerational relations, age diversity.

Abstract

Aim: Considering the progressing demographic changes triggering ever larger generation diversity of today’s organizations, the paper aims at identifying: how do intergenerational relations develop in the workplace and what is the manager’s role in the process of the organization of work and atmosphere creation in an age diverse staff?
Design / Research methods: An analysis of the secondary research (Polish and foreign) on inter- generational relations in the workplace was carried out. Also, findings made on the basis of the author’s own research are presented: quantitative studies (a survey carried out among 103 students of the University of the Third Age at Częstochowa University of Technology and 100 students of Częstochowa University of Technology), and qualitative studies (focus groups comprising students and in-depth interviews conducted among 3 of the UTA students and 2 members of Alumni Association of Częstochowa University of Technology)
Conclusions / findings: On the basis of the research analysis, the problem of intergenerational isolation between different generations was revealed and also a lack of common ground which affects the creation of work atmosphere and the organization of work and which arises, among other things, from stereotypical thinking, prejudice, fear, lack of knowledge. The possibility of a cross-generational cooperation is not determined by the actually existing differences in terms of values, motivation or the expectations of representatives of the different generations (which would render the cooperation and the priorities alignment impossible). Thus, it is feasible to build a productive cooperation within intergenerational staff, with managers playing a significant role in this process. In the first place, they should ensure an appropriate atmosphere in an age-diverse staff. To ensure that each employee feels respected and treated equally (in this context the manager’s attitude is important). In organizing work for their employees, managers should seek to create chances and opportunities of mutual cooperation among people of different ages, so as not to deepen intergenerational isolation, and instead create opportunities of getting to know one other. This, in turn, can contribute to fewer prejudices and stereotypes which tend to arise from not knowing the other person well enough. An element of specific integration could be encouraging employees to fulfill the organization’s goals by commonly striving for them.

Originality / value of the article: The research analysis was employed to determine the factors which may have impact on the creation of intergenerational relations in a workplace, with this providing the basis for defining the manager’s role.
Implications of the research: The identification of factors impacting the creation of relations in the workplace allowed for specific recommendations and guidelines for managers to be formulated which may be useful in creating proper relations in age-diverse organizations in Poland.

References

Baran M., Kłos M. (2014) Pokolenie Y – prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami „Marketing i Rynek”, nr 5, s. 924 – 928.

Chartered Institute of Personnel and Development (2014) Managing an age – diverse workforce. Employer and employee views. Survey report, CPD, Londyn, s. 11.

Finch, J. (2015): What Is Generation Z, And What Does It Want? http://www.fastcoexist.com/3045317/what-is-generation-z-and-what-does-it-want. [10.11.2016].

Gojny, M. Zbierowski, P. (2013), Intermentoring pokoleniowy jako metoda walki z konsekwencjami procesu starzenia się społeczeństwa w organizacjach, „Współczesne Zarządzanie”, nr 2, s. 162-163.

HRP Perspective, Zarządzanie pracownikami firmy w różnym wieku – wyzwania, korzyści. PI: Dialog generacji - efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dostęp: http://www.parp.gov.pl/files/74/107/417/652/16854.pdf [20.11.2016].

Imiołczyk B. (2012), Jak kształtować partnerskie relacje międzypokoleniowe?- Osoby starsze w oczach młodzieży i młodzież w oczach osób starszych., Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Broszura_dialog_miedzypokoleniowy.pdf. [20.11.2016].

Koc J. (2015), Pokolenie Z na rynku pracy. Czego można się po nich spodziewać?, PulsHR.pl: http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/pokolenie-z-na-rynku-pracy-czego-mozna-sie-po-nich-spodziewac,24410.html.

Łazorko K., Zając (Nowacka) M. (2015), Międzypokoleniowy transfer wiedzy w uczelni wyższej, w: Nauka i wiedza kluczem do poznania świata, red. Olkiewicz M., Drewniak M., Wyd. Network Solutions, Słupsk.

Montana P. J., Petit F. (2008), Motivating And Managing Generation X And Y On The Job While Preparing For Z: A Market Oriented Approach, “Journal of Business & Economics Research”, vol. 6, nr. 8, s. 35-49.

Morbitzer J. (2012), Medialność a sprawność informacyjna ucznia, w: Człowiek–Media–Edukacja, red. Morbitzer J., Musiał E., Wyd. Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.

Parzonko A.J. (2015), Uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński”, nr 39, T.3, s. 143-154

Prognoza ludności na lata 2014-2050, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014

Rocznik Demograficzny 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016

Springer A. (2011), Wybrane Czynniki kształtujące satysfakcję pracownika, „Problemy Zarządzania”, vol. 9, nr 4 (34), s. 172- 175.

Uwarunkowania Organizacyjne i Psychologiczne Intermentoringu dla utrzymania osób 50+ na rynku pracy. Raport z Badań (2006). Żorska Izba Gospodarcza, Żory: http://www.zysk50plus.pl/storage/fck/file/raport_uwarunkowania_organizacyjne_i_psychologiczne.pdf. [15.10.2016].

Wziątek – Staśko A. (2014), Motywatory niematerialne skutecznymi narzędziami doskonalenia procesu motywowania w organizacjach zarządzających różnorodnością, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, nr 73, s. 693.

Zając (Nowacka) M. (2015): Intergenerational Relations in Contemporary Organization, w: Proceedings of the 5th International Conference on Management 2015. Management, leadership and strategy for SMEs’ competitiveness. red. Dunay A. Wyd. Szent István University Publishing House, Gödöllő, s. 162-167: http://real.mtak.hu/24707/1/ICoM_2015-paper030.pdf. (10.10.2016)

Żarczyńska-Dobiesz A.; Chomątowska B. (2014), Pokolenie Z na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 350, s. 379-386.

Downloads

Published

2017-08-08

Issue

Section

Articles