SURVIVAL ACTIVITIES AS A FORM OF TOURISM AND RECREATION - SYNTHESIS OF THE PHENOMENON BASED ON POLISH ISSUES

Authors

  • Przemysław Płoskonka Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Katedra Rekreacji, Zakład Aktywnych Form Turystyczno-Rekreacyjnych

DOI:

https://doi.org/10.29015/cerem.239

Keywords:

recreation, , outdoor recreation, survival

Abstract

This article aims to systematize the knowledge of survival seen as a form of tourism and recreation activities. Polish literature is lacks studies on the nature, which would thoroughly cover the issue in question. Vast majority of authors of books and publications (not necessarily academic ones) touching the subject of survival skills focus on technical aspects of survival, aside from theoretical issues relating to the matter.

On the basis of the available literature, participant observation and personal experience, the author attempts to synthesize pieces of information on survival, including proposed by him definition which sees it as a form of tourism and recreation activities, distinguishes its types, divides it according to forms of practice and identifies the main content of survival courses.

References

Buckley R. (2006), Adventure tourism research: a guide to the literature, „Tourism Recreation” Research 31(2): 75–83

Czarnowski A. (2002), Survival w PTTK, „Gościniec” 4(8): 52.

Darman P. (1995), Podręcznik survivalu, tłum. W. Kałużyński. Pelta, Warszawa.

Durydiwka M. (2006), Turystyka aktywna a turystyka kwalifikowana. Dylematy terminologiczne [w:] Świeca A., Kałamucki K. (red.) Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu – regionie pogranicza, Kartpol, Lublin: 21–27.

Dworzyński M. (1998), Survival – sztuka przetrwania, „Super Tramp” 7/8: 16.

Groskrejc J. (1996), Specyfika wykorzystania środków kultury fizycznej w przygotowaniu obronnym żołnierzy formacji lądowych Wojska Polskiego [w:] Kalina R. M. (red.) Wychowanie fizyczne w edukacji obronnej społeczeństwa, PTNKF. SKFW, Warszawa: 34–39.

Górka J. (2012), Survival jako forma rekreacji [w:] Siwiński W., Pluta B. (red.) Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań, AWF, Poznań: 92–100.

Jakosz I., Działek A. (2009), Elementy survivalu w programach imprez turystycznych dla dzieci [w:] Bergier J., Sroka M. (red.) Survival w teorii i praktyce, PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska: 63–75.

Kalina R. M. (1997), Szkoła przetrwania (survival) jako formuła ukierunkowanego przygotowania psychofizycznego pilotów wojskowych [w:] „Polski Przegląd Medycyny Lotniczej” 4(3): 285–289.

Kalina R. M., Tomczak A., Jasiński T. (2002), Stres a szkoła przetrwania [w:] „Polski Przegląd Medycyny Lotniczej” 4(2): 397–404.

Kozielecki J. 1980: Koncepcje psychologiczne człowieka. PWN, Warszawa.

Kruczek Z. (2009), Aktualne trendy rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem survivalu. [w:] Bergier J., Sroka M. (red.) Survival w teorii i praktyce, PWSZ im. Papieża Jana Pawła II Biała Podlaska: 9–16.

Kwiatkowski K. J. (2001), Survival po polsku. Tomczak, Łódź.

Kwiatkowski K. J. (2009), Sztuka przetrwania – modus vivendi [w:] Bergier J., Sroka M. (red.) Survival w teorii i praktyce, PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska: 17–29.

Kwiatkowski K. J. (2012), Przygoda survivalu [w:] Palamer-Kabacińska E., Leśny A. (red.) Edukacja przygodą. Outdoor i adventure education w Polsce. Teoria, przykłady, konteksty, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa: 94–109.

Kurek W. (2007), Turystyka. PWN, Warszawa.

Kwilecka M., Brożek Z. (2007), Bezpośrednie funkcje rekreacji. WSE, Warszawa.

Lewandowski M. (2010), Surwiwal w górach wysokich [w:] „Zeszyty Naukowe Almamer” 5(62): 57–73.

Łobożewicz T. (2001), Podstawy turystyki, WSE, Warszawa.

Mazurek R. (2005), Czynniki decydujące o powodzeniu działań podejmowanych po przymusowym lądowaniu w ugrupowaniu przeciwnika [w:] „Przegląd Sił Powietrznych” 6: 64–69.

McManners H. (1995), Szkoła przetrwania, tłum. M. Jannasz. Muza, Warszawa.

Mears R. (2011), Bushcraft, czyli Sztuka przetrwania, tłum. M. Piekoszewski. Helion, Gliwice.

Meissner H.-O. (1990), Sztuka życia i przetrwania, tłum. A. Sznaper. Bellona, Warszawa.

Mogiła-Lisowska J., Dąbrowska-Zielińska K., Śmieszek J. (2012), Survival jako jeden z potencjalnych produktów turystycznych [w:] Siwiński W., Tauber D.R., Mucha-Szajek E. (red.) Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko-żywieniowych w świetle badań, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań: 251–258.

Mynarski W. (2003), Miejsce turystyki wśród form uczestnictwa w kulturze fizycznej. [w:] Jędrzejczyk I., Mynarski W. (red.) Turystyka w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku światowego, AWF, Katowice: 3–9.

Pałkiewicz J. (1998), Survival – sztuka przetrwania. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.

Pałkiewicz J. (2008), Sztuka podróżowania. Zysk i S-ka, Warszawa.

Pałkiewicz J. (2006), Jak żyć bezpiecznie w dżungli miasta. Podręcznik przetrwania. Zysk i S-ka, Warszawa.

Pawełek A. (2004), Survival – sztuka przetrwania. Praktyczny przewodnik. PIW, Warszawa.

Pękała T. (1998), Podstawy survivalu (sztuki przetrwania), „Wiedza Obronna” 1: 77–86.

Płoskonka P. (2014), Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w surwiwalu jako formie aktywności turystyczno-rekreacyjnej. Niepublikowana rozprawa doktorska. AWF, Warszawa.

Różański P. (2006), Turystyka przygodowa w działalności studenckiego oddziału survivalowego S.O.S. „Knar" na terenach południowego Podlasia [w:] Bochenek M., Godlewski G. (red.) Walory turystyczne Euroregionu Bug jako czynnik aktywizacji gospodarczej i integracji społeczno-kulturowej zjednoczonej Europie. ZWWF AWF, Biała Podlaska: 269–277.

Różański P., Sroka M., Dorosz M. (2005), Zainteresowanie młodzieży wybranymi formami zajęć z zakresu szkoły przetrwania [w:] Kubińska Z., Bergier B. (red.) Rekreacja ruchowa w teorii i praktyce, PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska: 228–233.

Skorska K. (2003), Przetrwać szkołę przetrwania, „Survival” 4/5: 25–26.

Szmytke R. (1997), Survival. AWF, Warszawa.

Szmytke R. (1999), Survival jako forma turystyki aktywnej [w:] Łobożewicz T., Kogut R. (red.) Turystyka aktywna, turystyka kwalifikowana. I ogólnopolska konferencja naukowo-metodyczna, Iława 23–24 października. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, DrukTur, Warszawa: 198–203.

Ślusarski J., Orkisz M. (1994), Kształcenie lotniczych kadr oficerskich dla potrzeb przyszłości, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej” 10: 30–45.

Toczek-Werner S. (2002), Podstawowe pojęcia [w:] Toczek-Werner S. (red.) Podstawy turystyki i rekreacji, AWF, Wrocław: 38–46.

Tomczak A., Różański P., Kuprianiuk A. M. (2012), Opinie studentów Akademii Wychowania Fizycznego o zajęciach szkoły przetrwania realizowanych na obozie letnim. [w:] Sokołowski M., Kaiser A., Brzozowski J. (red.) Holistyczna koncepcja zdrowia w turystyce i rekreacji. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, Poznań: 297–323.

Towell C. (2012), Survival dla każdego, tłum. A. Koper. Solis, Warszawa.

Trembaczowski A. (1998), Zanim wyruszysz, czyli coś o survivalu. Bellona, Warszawa.

Uryn B. A. (2001), Survival z ludzką twarzą. Bellona, Warszawa.

Uryn B. A. (2003), Mój survival z ludzką twarzą, „Survival” (3): 7–8.

Wiseman J. (2001), SAS. Szkoła przetrwania, tłum. A. Bezpiańska-Oglęcka, J. Jedliński, M. Krueger. Muza, Warszawa.

Wolańska T. (red.) (1989), Rekreacja ruchowa i turystyka. AWF, Warszawa.

Zarzycki P., Opoka D. (2007), Survival jako forma turystyki przygodowej podejmowana przez młodzież Dolnego Śląska [w:] Umiastowska D. (red.), Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Albatros, Szczecin: 110–116.

Issue

Section

Articles