Problematyka rangowania w procesach zarządzania na tle doświadczeń praktycznych

  • Włodzimierz Wudarzewski Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Abstract

Przedmiotem opracowania jest problematyka rangowania w zarządzaniu. Autor przybliża analizuje znaczenie ustalania priorytetów w zarządzaniu oraz opisuje i ocenia wybrane techniki rangowania, ilustrując to przykładami praktycznymi. W części końcowej opisane są wybrane aspekty analizowania wyników rangowania.  Rozważania są ilustrowane przykładami praktycznymi.

References

Anderson N.R., West M.A., Measuring Climate for Work Group Innovation: Development and Validation of the Team Climate Inventory, Journal of Organizational Behavior, Vol. 19, 1998

Crum L.W., Analiza wartości, PWE Warszawa 1973

Ćwiklicki M., Obora H., Metody TQM w zarządzaniu firmą. Praktyczne przykłady zastosowań, Poltext Warszawa 2009

wykresy Pareto w: Ćwiklicki M., Obora H., Metody TQM w zarządzaniu firmą. Praktyczne przykłady zastosowań, Poltext Warszawa 2009 s. 66-70

Koch. R., Zasada 80/20, Medium, Konstancin-Jeziorno 2003

Koch R., Sposób na życie, Medium, Konstancin-Jeziorno 2005

LeBreton J.M., Senter J.L., Answers to 20 Questions About Interrater Reliability and Interrater Agreement, Organizational Research Methods, Vol. 11, No. 4., 2008, s. 815-852

Lisiecki M., Martyniak Z., Analiza wartości organizacji, KiW Warszawa 1981, s. 65-68

Martyniak Z: Organizacja i zarządzanie: 70 problemów teorii i praktyki, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2001

Schneider B., Ehrhart M.G., Macey W.H., Organizational Climate and Culture, Annual Review Psychology, Vol. 64, 2013, s. 363-369

Wudarzewski Wł., Problemy metodyczne budowy i modyfikacji tablic kompetencyjnych, Praca Doktorska, AE. Wrocław 1985

Wudarzewski Wł., System celów jako wyznacznik sukcesu w zarządzaniu, PN AE Wrocław 1999a nr 823, s. 64-70

Wudarzewski Wł. 1999b, Wybrane problemy budowy i analizy systemy celów strategiczno-taktycznych

- doświadczenia praktyczne, w : Krupski R. (red), Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania strategicznego, PN WWSZiP, Wałbrzych 1999, s. 143-155

Wudarzewski Wł, Możliwości wykorzystania socjogramu w zarządzaniu zmianami, PN AE Wrocław nr 842/2000a, s. 359-368

Wudarzewski Wł., Metodyka wypracowania celów na tle doświadczeń praktycznych, PN AE Wrocław nr 864/2000b, s. 174-183

Wudarzewski Wł. Formalizacja i dokumentacja organizacyjna w: M. Przybyła (red): Organizacja i zarządzanie,. Podstawy wiedzy menedżerskiej, AE Wrocław 2003a, s. 206-236

Wudarzewski Wł., Problemy metodyczne budowy systemów kompetencji funkcjonalnych, PN AE Wrocław nr 969/2003b, s. 377-386.

Wudarzewski G., Praktyczne sposoby rangowania celów na przykładzie Firmy ZK w: Dworak J., Falencikowski T. (red.), Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, PN WSB Gdańsk 2009, s. 37-48

Wudarzewski Wł., Problemy metodyczne budowy systemów kompetencji funkcjonalnych. Wrocław: PN AE Wrocław nr 969/2003b s. 377-386

Wudarzewski Wł. (red), Instrumentarium zarządzania, Manual WSB Wrocław 2013 (dokumentacja wewnętrzna WSB)

LeBreton J.M., Senter J.L., Answers to 20 Questions About Interrater Reliability and Interrater Agreement, Organizational Research Methods, Vol. 11, No. 4., 2008, str. 815-852 i literatura tam wskazana

Schneider B., Ehrhart M.G., Macey W.H., Organizational Climate and Culture, Annual Review Psychology, Vol. 64, 2013, str. 363-369;

West M.A., Anderson N.R., Measuring Climate for Work Group Innovation: Development and Validation of the Team Climate Inventory, Journal of Organizational Behavior, Vol. 19, 1998

Published
2016-03-31
Section
Articles