Forecast of insurance claims number in Poland

  • Jarosław Krajewski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Keywords: insurance, claims, forecast

Abstract

Presented paper aims to research the possibilities to estimate and forecast claims number in Poland. It is a part of a wider analysis of insurance market in Poland. Empirical analysis concerns claims which relate to the second section of insurance and land vehicles liability, and it was performed on the basis of data from the first quarter of 2004 to the second quarter of 2014.          In the article we compare forecast accuracy of 4 competitive models. The results are encouraging. Model II+ turns out the best model for the second section of insurance whereas for land vehicle liability it was a seasonal-trend model.

References

Aczel A. D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cieślak M. (2001), Prognozowanie gospodarcze, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Monkiewicz J. (2000), Podstawy Ubezpieczeń, tom I: Mechanizmy i funkcje, Warszawa, Wydawnictwo Poltext.

KNF. Opracowania. Rynek ubezpieczeń, http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/Dane_kwartalne/dane_kw.html [19.09.2014].

Kufel T. (2011), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystywaniem programu GRETL, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Osińska M. (2007), Ekonometria współczesna, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.

Sangowski T. (2001), Ubezpieczenia gospodarcze, Warszawa, Wydawnictwo Poltext.

Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.

Welfe A. (2003), Ekonometria, Warszawa, PWE.

Section
Articles