Prognosis: accuracy and the horizon

  • Maria Cieślak Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Keywords: prognosis, accuracy, horizon, processes of long duration

Abstract

The study shows the search capabilities for long-term predictions of accuracy comparable in relevancy to that of short-term forecasts. Consideration was also given to the processes of different duration and different schedules of  random component. The focus was given to the processes of long duration, i.e. heavy development trends, seen in long time intervals. For these processes, which can overlap heterogeneity at a random component, sometimes combined with clustering of variance of this component, reliable long-term forecasts can be obtained, provided additional information about the same processes, but emerging in other facilities than forecast are used

This additional information may be used to make prognosis using spatial-temporal analogy or only the choice of the form of the trend function.

References

Braudel F. (1979) Les Jeux de l’Echange, Librairie Armand Colin, Paris

Braudel F. (1999) Historia i trwanie, Czytelnik, Warszawa

Cieślak M. (2008) Zaskakujące podobieństwa i ich wykorzystanie w prognozowaniu, w: Metody ilościowe w ekonomii. Red. S. Forlicz.

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań

Cieślak M. (2005) Funkcje i klasyfikacje prognoz [w:] Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, (2005) red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Cieślak M. (2005) Prognozowanie analogowe [w:] Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, (2005) red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Engle R. F. (1982) Autoregressive Conditionnal Heteroscedacity with Estimates of the Variance of Unit-ed Kingdom Inflation, Econometrica, vol. 50(4)

Fukuyama F. (2000) Wielki wstrząs, Politeja, Warszawa 2000

Live Birth Outside Marriage. epp.eurostat.ec.europa.eu dostęp 7.09.2014

Martyniak Z., Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999

Piontek K. (2004) Modelowanie „długotrwałej pamięci” szeregów zmienności [w:] Modelowanie prefe-rencji a ryzyko, red. T. Trzaskalik, UE Katowice

The Prize in Economic Sciences 2013. nobelprize.org 14 October 2013.

World Development Indicators. databank.worldbank.org, dostęp 3.12.2013

Section
Articles