Economic aspects of the creditworthiness of households in the years 2003-2012

  • Jarosław Ziętarski Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Keywords: Behavior of buyers, creditworthiness, household, market behavior

Abstract

Households are an active participant of banking services, including those of a credit. The aim of considerations in this article are the economic aspects associated with the creditworthiness of households over the years 2003-2012. The paper analyzes the factors that have positive and negative effects on creditworthiness. The study was conducted mainly on the basis of reports provided by the Financial Supervisory Commission and the Central Statistical Office in Poland.

References

Deloitte (2012), W jaki sposób potrzeby klientów powinny budować segmentację?.

Dobosiewicz Z. (2007), Kredyty i gwarancje bankowe, Warszawa, PWE.

Gigol K. (2000), Opłacalność działalności kredytowej banku, Twigger.

Główny Urząd Statystyczny (2012), Budżety gospodarstw domowych w 2012 r., Warszawa.

Hand D.J., Henley W.E. (1997): Statistical Classification Methods in Consumer Credit Scoring: a Review, “Journal of the Royal Statistical Society”.

Kodeks cywilny, 1964 numer 16 poz. 93, Dział I.

Kraska M. (1996), Credit scoring i credit rating, Warszawa.

Kuklińska A. (2009), Segmentacja Rynku i typologia konsumentów, Warszawa, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Longenecker J.G., Moore C.W., Petty J.W. (1997), Credit Scoring and the Small Business, “A Review and the Need for Research”, Baylor University.

Matuszyk A. (2004), Credit scoring, Warszawa, CeDeWu.

Mester L.J. (1997) What’s the Point of Credit Scoring?, “Business Review”, September/October, Federal Reserve Bank of Philadelphia.

Stanton T.H. (1999), Credit Scoring and Loan Scoring. Tool for Improved Management of Federal Credit Programs, “Grant Report”, July.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 Nr 16.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Prawo bankowe, (Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939).

Wiatr M.S. (1998), Ryzyko kredytowe. Współczesny bank, pod red. W.L. Jaworskiego, Warszawa, Poltext.

www.knf.gov.pl.

www.nbp.pl.

Wysocki M. (1999), Polityka kredytowa banku komercyjnego, Warszawa, Twigger.

Zaleśkiewicz T. (2012), Psychologia ekonomiczna, Warszawa.

Zawadzka Z. (2000), Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Warszawa, Poltext.

Section
Articles