Cluster initiatives in health resort medical treatment

Magdalena Kolerska-Kardela

Abstract


The aim of this paper is to present the importance of touristic health resorts, as an economic network supporting regional economic development. Analysis is based on the definition of the role of health resort enterprises in the region as specific creative centres, engaging three groups: enterprises, local authorities and scientific institutions. This cooperation enables the generation of a sustainable tourist product, which not only satisfies demand but is also in accordance with modern trends in tourism. A case study of the health resort cluster “Health Resort – Pearls of Eastern Poland) is presented as a success story of increasing the attractiveness and competitiveness of enterprises, as well as the region as a whole.

Keywords


inicjatywa klastrowa; klaster turystyki uzdrowiskowej; koopetycja; przedsiębiorstwa uzdrowiskowe; zintegrowany produkt turystyczny

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Hermaniuk J., Kurpa J. (red.) (2010), Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk – Klastering, Wyd. Instytut Gospodarki, WSIiZ, Rzeszów.

http://www.funduszeonline.pl/79994.dhtml [05.04.2013 r.].

http://www.sgurp.pl/Dokumenty/2003-04-01_referat_wolowiec_tomasz_2.doc [02.05.2013].

Jankowska B. (2012), Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Kraś J. (2011), Istota i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

Marshall A. (2006), Industry and trade, Volume II, Cosimo, Inc. New York.

Peszko A., Kusa R. (2006), Klastry jako stymulatory konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych. Praca naukowa finansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych w latach 2004-2005 jako projekt badawczy zatytułowany „Pozycja konkurencyjna a potencjał konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw sektora usług turystycznych”, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Kraków.

Przybyłowski M., Tamowicz P. (2001), Opracowanie koncepcji funkcjonalnej klastra (inicjatywy klastrowej) w zakresie turystyki uzdrowiskowej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.

Stanienda J. (2012), Strategia koopetycji w klastrach, Zeszyty naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów.

Wołowiec T. (2002), Formy i sposoby aktywizacji społeczno - gospodarczej polskich gmin uzdrowiskowych a rozwój regionalny, „Studia regionalne i lokalne”, vol. 10 no. 4.

Wołowiec T. (2001), Proces i komercjalizacja uzdrowiskowych zakładów opieki zdrowotnej, Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, nr 3.




DOI: http://dx.doi.org/10.29015/cerem.102

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright by Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wydawca/Publisher:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

The Central European Review of Economics and Management

ISSN 2543-9472

eISSN 2544-0365

 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (WSB Research Journal)

ISSN 1643-7772
eISSN 2392-1153