The influence of the Polish Financial Supervision Authority on the Bank's Management Board

  • Beata Grodziska Uniwersytet Wrocławski
Keywords: Polish Financial Supervision Authority, Public Administration Body, bank body, The bank’s management board, resources ad rem, ad personam measures

Abstract

Aim: The aim of the article is to analyze the supervisory measures available to the Polish Financial Supervision Authority in relation to the management board of banks operating in Poland and to indicate whether these measures have a real impact on their functioning and internal structure. On this basis, the proposed changes for the Polish supervision model will be indicated. The article is to be the basis for a discussion on the actual possibilities of supervisory authorities in individual European countries.

 

Design/ Research methods: dogmatic and legal method, reflection on the Polish banking law, Polish and foreign legal literature.

 

Conclusions/findings: The analysis of the indicated subject matter led to the conclusion that the possibility of using measures of an imperative nature is an element included in the concept of the Polish Financial Supervision Authority as a public administration body. Despite the powers vested in it, each time there must always be premises for the supervisory authority to apply certain sanctions to members of the bank’s management board. Therefore, the Polish Financial Supervision Authority is not fully independent.

 

Originality/ value of the article: The article is of value for legislative bodies, it indicates de lege ferenda postulates that should be applied for the Polish Financial Supervision Authority to be independent in the field of supervision over bank management boards.

 

Implications of the research: The changes to the Polish banking law are necessary for the Polish Financial Supervision Authority to be able to exercise actual supervision, especially within the banking segment.

References

Bajor B. (2001), Spółka akcyjna jako forma prawonoorganizacyjna banku, “Studia Prawnicze”, no. 3-4.

Bień W. (2003), Rynek finansowy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

Czerniawski R. (2013a), W jakich sytuacjach KNF odmawia obligatoryjnie wyrażenia zgody na powołanie w skład zarządu danej osoby?, QA 188918.

Czerniawski R. (2013b), Środki nadzoru bankowego stosowane ad personam, LexisNexis, Warszawa.

Czerniawski R. (2013c), Rola KNF w procesie powoływania członków rady nadzorczej i zarządu banku, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Fojcik-Mastalska E. (2007), Prawo bankowe. Komentarz, vol. 5, LexisNexis, Warszawa.

Goodhart Ch. A. E. (2010) The changing role of central banks. Monetary and Economic Department, Basel, Switzerland.

Gonet W. (2010), Nadzór i kontrola w bankach spółdzielczych, SipLex, PPP 2010/6/31-41.

Głuchowski J. (2010), System prawa finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa.

Hawkesby Ch. (2000), Central banks and supervisors. The question of institutional structure and responsibilities, in: Financial stability and central banks. Selected issues for financial safety nets and market discipline, Halme L., Hawkesby Ch., Healey J., Saapar I., Soussa F. (eds.), Bank of England, London.

International Monetary Fund (2009), Global Financial Stability Report. Responding to the financial crisis and measuring systemic risks, International Monetary Fund, Washington DC.

Jurkowska- Zeidler A., Olszak M. (2016), Prawo rynku finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa.

Kaszubski W. (2006), Funkcjonalne źródła prawa bankowego publicznego, Wolters Kluwer, Warszawa.

Kawulski A. (2013), Prawo bankowe. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.

Kidyba A. (ed.) (2010), Spółka akcyjna, Wolters Kluwer, Warszawa.

Lastra R.M. (1996), Central banking and banking regulation, Financial Markets Group, London School of Economics and Political Science, London.

Ofiarski Z. (2013), Prawo bankowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.

Paszkowski S. (2010), Charakter prawny upomnienia (art. 138 ust. 3 prawa bankowego). Uwagi de lege lata i de lege ferenda, SipLex, PPP 2010/12/90-102.

Skoczylas A. (2000), Sankcje nakładane na członków zarządu banku na podstawie art. 141 prawa bankowego jako przykład kary administracyjnej, “Prawo Bankowe”, no. 12, pp. 49-51.

Srokosz W. (2000), Pojęcie usług finansowych w regulacjach prawnych Unii Europejskiej, “Prawo Bankowe”, no. 9, pp. 79-88.

Szczęsny R. (2004), Zarząd w spółkach kapitałowych, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze.

Szumlakowski R. (2011), Komisja Nadzoru Finansowego jako organ administracji publicznej nadzorujący sektor bankowy w Polsce, w: Nadzór nad rynkiem finansowym. Aktualne tendencje i problemy dyskusyjne, Fojcik-Mastalska E., Rutkowska-Tomaszewska E. (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 113-124.

Wiktorzak A. (2014), Komisja Nadzoru Finansowego jako organ nadzoru nad instytucjami sektora bankowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Published
2020-12-17
Section
Articles