Sustainable development in business models of logistics providers

  • Ewa Płaczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Keywords: business model, sustainable development, sustainable logistics business

Abstract

The current super dynamic and ultra-competitive market requires logistics service providers to innovate in order to improve their competitive edge.  Looking at their efforts a trend emerges of businesses putting their weight behind finding areas which could give them long-term competitive advantage. Some of them foresaw sustainable development as the concept of the future. This paper sets out to address the question "does implementation of and practices consistent with the concept of sustainable business translate to competitive advantage of logistics service providers." This question is addressed with help of real-life cases of logistics companies.

References

Jabłoński A. (2013), Modele zrównoważonego biznesu, Diffin, Warszawa.

Koźminski A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.

Płaczek E. (2012), Zrównoważony rozwój- nowym wyzwaniem dla współczesnych operatorów logistycznych, Politechnika Warszawska, Warszawa.

Skowroński A. (2006), Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacji, „Problemy Ekorozwoju”, vol.1 no. 2, pp. 47-57.

Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B. (2000), Strefa zysku, PWE, Warszawa.

TSL Biznes 2013/12, http://www.tsl-biznes.pl/gazeta/numery-archiwalne.html.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska Art. 3, Dz.U. 129 nr 902 (Envi-ronmental Protection Law of 2001 (consolidated text, Dz.U. No 129 of 2006, item 902)).

WCED (1987), Our common future, Oxford University Press, Oxford.

Zadora H. (2005), Wycena przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa.