Bankruptcy prediction models as a source of assessment of the company’s financial situation

Authors

DOI:

https://doi.org/10.29015/cerem.479

Keywords:

discriminatory models, bankruptcy of the company, financial situation.

Abstract

Aim: The aim of the work is to make an attempt at matching an appropriate discriminatory model to companies in the Polish energy sector in 2013-2015.

Design/Research methods: The unitary financial statements of five companies from the energy sector in Poland over the period of 2013-2015 were studied. Following the example of practical calculations, the effects and result of the methods used were presented.

Conclusions / findings: Assigning accurately a particular model to the whole energy industry is not possible, as there has not been any research so far that would allow for matching bankruptcy prediction models to specific industries and enterprises. When assessing the risk of failure, taking into account just one model is not sufficient.

Originality / value of the article: Demonstration of  many methodical problems that require further research in order to find optimal methods for matching discriminatory models to specific market segments.

Key words: discriminatory models, bankruptcy of the company, financial situation.

JEL: G01,G11,G17

Author Biography

Justyna Beata Barlik, WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

Oddany do wydania artykuł naukowy w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej

References

Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 1999.

Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, w: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. nauk. R. Borowiecki, AE Kraków, 1996.

Galbarczyk T., Świderska J., Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2011.

Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe, Seria II: prace habilitacyjne, zeszyt 153, AE Poznań, 1998.

Hamrol M., Chodakowski J., Prognozowanie zagrożenia finansowego. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, Badania operacyjne i decyzyjne nr 3/2008, AE Poznań 2008.

Kisielińska J., Waszkowski A., Polskie modele prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja, Zeszyty Naukowe SGGW nr 82, 2010, s.24.abilitacyjne, zeszyt 153, AE Poznań, 1998.

Mączyńska E., Zawadzki E., Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomista 2006, nr2.

Pierścionek Z., Strategia rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.

Rogowski W.K., Możliwości wczesnego rozpoznania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, „Bank i Kredyt” nr 6/99, 2005.

Siemińska E., Finansowa kondycja firmy. Metody pomiaru i oceny, Poltext, Warszawa 2003.

Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002.

Tłuczak A., Zastosowanie dyskryminacyjnych modeli przewidywania bankructwa do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr2 (34)/2013.

Walczak M., Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.

Ustawa z dnia 01 października 2004 r. Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożeń, Dz. Urz. UE 244.

Downloads

Published

2018-06-23

Issue

Section

Articles