Application of discriminant models in predicting a company’s risk of bankruptcy

  • Joanna Małgorzata Wieprow Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Justyna Barlik Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Keywords: bankruptcy, company’s bankruptcy, discriminant models

Abstract

Aim: The aim of the paper is to review Polish discriminant models and their application to predict bankruptcy on the examples of selected joint stock companies in the years 2013 – 2015.

Research method: The paper was written on the basis of literature search within the scope discussed. Further, the authors carried out their own examination of certain joint stock companies listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE). The discriminant analysis was conducted on the basis of financial statements of the selected companies using Mączynska’s model, the model developed by Gajdka and Stos, Hadasik’s model and the Poznański model.

Findings: The analysis shows that not all discriminant models reflect changes in the financial condition of a company. Nevertheless, they are a good tool to evaluate the risk of failure, provided that more than one model are used.

Originality /value of the paper /scholarly contribution: Discriminant models are universal, which means that they can be applied to any company, regardless of the industry they operate in. The results of the analysis can be used as a basis for further studies on the accurate adjustment of discriminant models to companies, depending on the type of business.

References

Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, w: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. nauk. R. Borowiecki, AE Kraków, 1996.

Galbarczyk T., Świderska J., Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2011.

Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe, Seria II: prace habilitacyjne, zeszyt 153, AE Poznań, 1998.

Hamrol M., Chodakowski J., Prognozowanie zagrożenia finansowego. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, Badania operacyjne i decyzyjne nr 3/2008, AE Poznań 2008.

Kisielińska J., Waszkowski A., Polskie modele prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja, Zeszyty Naukowe SGGW nr 82, 2010.

Mączyńska E., Zawadzki E., Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomista 2006, nr 2.

Rólczyński T., Ocena trafności prognoz upadłości przedsiębiorstw wyznaczonych na podstawie funkcji dyskryminacyjnych, [w:] Prace naukowe AE we Wrocławiu nr 1112, Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Wyd. AE Wrocław 2006.

Tłuczak A., Zastosowanie dyskryminacyjnych modeli przewidywania bankructwa do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 2 (34)/2013.

Bankruptcy and Restructuring Act of 28 February 2003, Journal of Laws No 60 item 535) www.analizy-prognozy.pl/dyskryminacyjna.html, [06.04.2016]

Published
2017-06-12
Section
Articles