Selected features of demography and social infrastructure of the town and Municipality of Wleń in the context of local development

Authors

  • Alina Anna Kulczyk-Dynowska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Gospodarki Przestrzennej
  • Katarzyna Przybyła Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.29015/cerem.238

Keywords:

local development, population, social infrastucture

Abstract

Aim: The aim of the paper is to analyze the selected components characterizing the demographic potential and the state of social infrastructure in the rural-urban Municipality of Wleń.

Design/Research methods: The data derived from the Local Data Bank of the Central Statistical Office was analyzed, describing population structure, number and density, natural growth, number of marriages as well as the data on social infrastructure, i.e. healthcare, welfare, security, education, sport and culture. In addition, the analyses covered also data from participant observation and data obtained in the course of the public consultations conducted in relation to the development strategy for the years 2015-2022, devised for the municipality of Wleń. The research was conducted for the time period from 2004 to 2014 – the choice was driven by the wish to carry out observations that would span a decade.

Conclusions / findings: The Municipality of Wleń is undergoing depopulation and succumbing to negative consequences relating to the process. The municipality needs active, creative and young population in order to secure future development. Yet, this is a group of well informed consumers of space who expect specific services (including education), hence maintaining an adequate level of social infrastructure provided by the municipality should become a high-priority target for the local authorities. Positive changes can be observed such as better childcare provided in nurseries. While facing aging population, lacking a social welfare home may become a growing problem. The sense of security, on the other hand, is certainly an asset the municipality space offers

Originality / value of the article: The findings of the studies are useful for local self-government.

Implications of the research: The research findings may prove helpful for the municipality management.

References

Adamska H., (2013), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich – próba oceny, w: E. Sobczak, M. Markowska (red.) Problemy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 281, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 11-18.

Gonda-Soroczyńska E., Soroczyńska A. M. (2010), Zachowanie wartości środowiskowych, krajobrazowych i kulturowych na przykładzie wsi Sokołowsko, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, z.13/2010, Wyd. Polska Akademia Nauk, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Kraków, s. 75-88,

Jałowiecki B., (2010), Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 37-39.

Piepiora Z., (2011), Finansowanie naturalnych szkód katastroficznych w wybranych powiatach województwa dolnośląskiego, w: S. Korenik (red.), Biblioteka Regionalisty nr 11, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 217-227.

Piepiora Z., (2010), Lokalna polityka przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych w powiecie lwóweckim, w: T. Borys, B. Fiedor (red.) Ekonomia. Gospodarka a Środowisko, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 140, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 101-114.

Stawasz D., (2015), Trendy zagospodarowania przestrzeni polskich miast – przyczyny i konsekwencje dla ich rozwoju, w: R. Brol, A. Raszkowski, A. Sztando (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 391, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 23-32.

Downloads

Published

2017-06-12

Issue

Section

Articles