Financial leverage and capital structure of mining companies in Poland

  • Adam Sojda Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu
Keywords: financial leverage, ROE, capital structure

Abstract

This article presents an empirical study on the use of financial leverage by mining companies in Poland. The level of involvement of foreign capital is an important element in the structure of capital, which has a direct impact on the value of the company. The study uses statistical data widely available in financial reports of the surveyed mining companies. It shows the dynamics of changes in the participation of foreign capital, sets ROE, the degree of leverage and determines when the leverage has a positive effect on the company's activities.

References

Czekaj J., Dresler Z. (2007), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Warszawa, PWN.

Dresler Z. (2013), Dźwignia finansowa a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce, [w:] „Zarządzanie i Finanse” 2.2, s. 67–84.

Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa, Warszawa, PWE.

Gołębiewski G., Szczepankowski P. (2007), Analiza wartości przedsiębiorstwa, Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Grzywacz J. (2012), Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Warszawa, Wydawnictwo SGH.

Sierpińska M., Jachna T. (2007), Metody podejmowanie decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Warszawa, PWN.

Sierpińska M., Jachna T. (2014), Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, Warszawa, PWN.

Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Warszawa, PWN.

Szczepański J., Szyszko L. (2007), Finanse przedsiębiorstwa, Warszawa, PWE.

Śliwa J. (1998), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa od diagnozy do projekcji, Warszawa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Tuczko J. (2005), Zrozumieć finanse firmy. Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Turek M. (2011), Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Katowice, GIG.

Section
Articles