Wykorzystanie rozwiązań klasy Business Intelligence w przedsiębiorstwach

  • Jolanta Pondel Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
  • Wojciech Maciejewski Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Abstract

Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie powinien zachodzić w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo posiada pełny zasób informacji o zjawiskach wpływających i kształtujących działanie przedsiębiorstwa. Informacje te mogą pochodzić z różnych miejsc przedsiębiorstwa i mieć różną formę, ważne jednak by w procesie decyzyjnym wykorzystać wartościowe informacje, dotyczące całego zjawiska względem którego ma być podjęta decyzja. Niezbędnym staje się wykorzystanie narzędzi informatycznych, które ułatwiają pozyskiwanie, gromadzenie i przekazywanie informacji, tak by stanowiły podstawę do przeprowadzania analiz i podejmowania trafnych decyzji. Celem artykułu jest przedstawienie systemów klasy Business Intelligence, wskazanie korzyści a także obaw przedsiębiorstw dotyczących wdrażania i eksploatacji tych systemów. Rozważania oparto o przeprowadzone badania dotyczące aplikacji tych systemów, obszarów i stopnia ich wykorzystywania w badanych przedsiębiorstwach.

Author Biography

Jolanta Pondel, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wieloletni nauczyciel akademicki, ukończyła Uniwersystet Ekonomiczny we Wrocławiu (dawną Akademię Ekonomiczną).Obroniła pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych. Zainteresowania dotyczą zagadnień szerokopojętej informatyki i zarzadzania.

References

Bardzki W., 2015, Architektura systemu Business Intelligence – BI, http://www.bardzki.pl/index.php?mid=architektura_business_Intelligence (10.09.2015)

Bennett M., Evelson B., 2013, Best practice tips for business Intelligence success, Published 2013, http://www.computerweekly.com/opinion/Forrester-Best-practice-tips-for-business-Intelligence-success (25.09.2015)

Castells M., 2003, The Power of Identity: v. 2: The Information Age - Economy, Society and Culture (Information Age Series), Blackwell Publishing 2003

Checkland P., Holwell S., 1997, Information, Systems and Information Systems: Making Sense of the Field (Business) Wiley Publishing 1997

Computerworld, 2015, Wykorzystanie systemów BI w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych szanse, zagrożenia, trendy, wyd. IDG Poland, Warszawa 2015.

Decyzje – it, 2015, Raport Poziom informatyzacji przedsiębiorstw w Polsce, część II, http://decyzje-it.pl/centrum-wiedzy/bi-i-controlling/strefa-pobran-613.html (10.10.2015)

Inmon W.H., Hackathorn R.D., 1994, Using the data warehouse, Wiley Publishing 1994.

Kowalczyk T. 2015, BI wdrażajmy bez pośpiechu, Computerworld wyd. IDG Poland, Warszawa 2015,

http://www.computerworld.pl/news/401857/BI.wdrazajmy.bez.pospiechu.html (10.10.2015)

Olszak C.M., Ziemba E. (red.) 2012, Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach.

Pondel, M. 2013, Business Intelligence as a service in a cloud environment. In Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2013 Federated Conference on (pp. 1281-1283). IEEE

Pondel J. 2015, Badania dotyczące wykorzystania narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwach, Badania statutowe 2015 WSH we Wrocławiu.

Porter M.E., Millar V.E., 1985, How_information_gives you competitive advantage, (How%20Information%20Gives%20You%20Comp-Fall2015.pdf)

Urbanek W., 2013, Dane niczym ropa naftowa, raport: it, http://businessman.pl/aktualnosci/dane-niczym-ropa-naftowa-6319.html (05.10.2015)

Published
2016-03-31
Section
Articles