Economic and ecological aspects of green roofs

  • Agnieszka Ociepa-Kubicka Politechnika Częstochowska
Keywords: green roofs, economics, urbanization

Abstract

This paper presents the pros and cons of green roofs. We compared the cost of establishment of green roofs and the exploitation of traditional and costs in subsequent years of use. The article focuses on the benefits of the natural and social benefits of planting green roofs. As the research is still the primary barrier to the development of these projects are their relatively high cost. In Poland, the green roofs are not yet very common solution. It should be noted, however, that both investors and the public are becoming increasingly aware of the economic and environmental benefits associated with the introduction of green roofs in urban space.

References

Brenneissen S. (2008), From pilot to mainstream: green roofs in Basel, Switzerland, w: Proceedings of the Sixth Interactional Greening Rooftops for Sustainable Communities Conference.

Burszta-Adamiak E., Sylwester A. (2010), Zielone dachy-alternatywne rozwiązanie dla problemów urbanizacji, „Inżynier Budownictwa” lipiec/sierpień, s. 64-67.

Burszta-Adamiak, E. (2012), Gospodarowanie wodami opadowymi na dachach zielonych, “Wodociągi i Kanalizacja”, nr 7, s. 101–102.

Hopkins G., Goodwin Ch. (2011), Living architecture. Green roof and walls, CSIRO Publishing, Sydney.

Kania A. i in. (2013), Zasady projektowania i wykonania zielonych dachów. Poradnik dla gmin, Wyd. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Kraków.

Kauf S. (2006), Marketing miast jako oparta na kooperacjach koncepcja rozwoju miast w: Polityka zrównoważonego rozwoju oraz instrumenty zarządzania miastem, red. Słodczyk

J., Rajchel D., Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Kaźmierczak A. (2013), Innowacyjne metody wspierania tworzenia zielonej infrastruktury w miastach: współpraca władz lokalnych z inwestorami i właścicielami budynków, „Zrównoważony rozwój- zastosowania”, nr 4, s. 100-108.

Kowalczyk A. (2011), Zielone dachy szansą na zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych, „Zrównoważony Rozwój — Zastosowania”, nr 2, s. 66–81.

Kożuchowski P. (2008), Dachy zielone, „Administrator”, nr 12, s. 6-10.

Kożuchowski P. (2008), Rodzaje dachów i technologia ich wykonania, „Administrator”, nr. 11, s. 10-13.

Kożuchowski P., Piątek – Kożuchowska E. (2009), Dach zielony - skuteczna metoda zabezpieczenia pokryć hydroizolacyjnych, „Inżynier Budownictwa”, nr 5, s. 65-67.

Kumar R., Kaushik S. (2005), Performance evaluation of green roof and shading for thermal protection of buildings, ”Energy and Buildings”, nr. 40, s. 1505-1511.

Lawror G. i in. (2006), Green roofs. A resource manual for municipal policy makers, Canada Mortagege and Housing Corporation, Ottawa.

Muszyński P. (2012), Dach zielony na centrum handlowym Arkadia, „Dachy Płaskie”, nr 2, s.6-10.

Neufert E. (2007), Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa.

Opracowanie redakcji (2013), ABC dachów zielonych, „Informator Budowlany-Murator. Konstrukcje, Izolacje, Chemia Wykończenie”, s. 2-4.

Polańska I., Piskorek M. (2010), Zielone dachy w walce z lokalnymi podtopieniami, „Zieleń Miejska”, nr. 11, s. 38-39.

Sokołowska B. (2007), Dachy zielone w aspekcie ekologiczno-technicznych w: Budownictwo ogólne, zagospodarowanie konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie, Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

Stanowski J. (2007), Zieleń na dachach, „Zieleń Miejska”, nr 4, s. 36-37.

Ślusarek J. (2010), Rozwiązania strukturalno-materiałowe balkonów, tarasów,i dachów zielonych, Wyd. Politechnika Śląska, Gliwice.

Tkaczyk I. (2009), Dachy zielone. Kilka uwag o projektowaniu i realizacji, „Dachy Płaskie”, nr 3, s.26-30.

Weber-Siwirska M. i in. (2013), Zasady projektowania i wykonywania zielonych dachów i żyjących ścian – Poradnik dla gmin, Wyd. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Kraków.

http://www.bryla.pl/bryla/51,85301,7367235.html?i=9 [05.11.2013].

http://informatorbudownictwa.pl/files/fol/8303-Zielone_dachy.pdf [20.11.2014 ].

http://www.psdz.pl/publikacje/2013.05_Swiat_Architektury.pdf [01.10.2014].

http://www.dachyplaskie.info.pl [17.08.2014].

http://www.bryla.pl/bryla/1,85301,14825179,

Zielone_dachy_w_przestrzeni_miejskiej__WYWIAD_.html [05.09.2014].

Section
Articles