The city as a pretext for developing logistic concepts

Jacek Szołtysek

Abstract


The aim of this paper is to provide an outline of the author’s view on urbanity based on concepts developed in city logistics. The author, based on a review of multiple aspects of urban development, shows the importance of logistics in terms of the city's logistics absorptive power in order to create public and semi-public space as well as improving the quality of life by way of developing the urban logistic infrastructure.

Keywords


city logistics; logistics; urban development; spatial development

Full Text:

PDF

References


Beim M., Modrzewski B., Radzimski A. (2010), Czy przestrzeń publiczna jest jeszcze potrzeb-na?, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, no. 25, pp. 78-86.

Frysztacki K. (1976), O niektórych aspektach kształtowania się kierunków badawczych socjologii miasta w Polsce, „Studia Socjologiczne”, no. 1, pp. 235-259.

Gutowski B. (2006), Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt utopijny, Warszawa.

Jałowiecki B., Szczepański M.S. (2009), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, second edition, Wyd. Naukowe Scholar, War-szawa

Karwańska A. (1998), Wartości i potrzeby społeczne a przemiany środowiska miejskiego, „Zeszyty Naukowe”, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, no. 136.

Kita A. (2003), Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów, Rabid, Kraków.

Klimczak-Ziółek J. (2003), Gender w badaniach komunikowania masowego, in: Funkcje komunikacji społecznej, ed. Wódz K., Wódz J., Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, pp. 89-98.

Krajewski M. (2011), Miasto. Na tropach tego, co niewidzialne, „Przegląd Socjologiczny”, no. LX/2-3, pp. 111-134.

Lefe-bvre H. (2012), Prawo do miasta, „Praktyka Teoretyczna”, nr 5, http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr5_2012_Logika_sensu/14.Lefebvre.pdf 24.02.201].

Malisz B. (1982), Miasto jako przedmiot badań urbanistyki. Urbanistyka jako nauka o kształtowaniu układów osadniczych, „Górnośląskie Studia Socjologiczne”, vol.15, pp. 15-28.

Nawratek K. (2012), Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa

Newman, O. (1972), Defensible space; crime prevention through urban design, Macmillan, New York.

Orlik J. (2009), Kultura przestrzeni wobec pre-sji rynku,

http://www.pfo.net.pl/iv-kongres-obywatelski/ sprawozdania/214-kultura prze-strzeni-wobec-presji-rynku [29.12.2009].

Puzynina J., Bartmiński J. (eds.) (1991), Język a kultura, vol..2: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, Wiedza o kulturze, Wrocław

Rybicki P. (1972), Społeczeństwo miejskie, PWN, Warszawa

Szołtysek J. (2008), Wpływ percepcji przestrzeni miejskiej na organizację działań logistyki miasta, in: Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, eds. Gołembska E., Szuster M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 209-220.

Szołtysek J. (2011), Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Szołtysek J. (2014a), Liberating urban space as an element of the city logistics strategy, “Rus-sian Journal of Logistics & Transport Manage-ment” vol. 1 no. 1, pp. 47-55.

Szołtysek J. (2014b), Przesłanki i założenia koncepcji logistyki społecznej, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, no. 2. Pp. 2-7.

Unia Europejska (2011), Miasta Przyszłości - Wyzwania, wizje, perspektywy, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge-ner/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final_pl.pdf [20.06.2014].

Vichic V. (2011), Transport v gorodach udob-nych dla żizni, Territorija Buduszczego, Mo-skwa.

Zaremba P. (1974), Urbanizacja Polski i środo-wisko człowieka, Książka i Wiedza, Warszawa
DOI: http://dx.doi.org/10.29015/cerem.72

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright by Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wydawca/Publisher:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

The Central European Review of Economics and Management

ISSN 2543-9472

eISSN 2544-0365

 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (WSB Research Journal)

ISSN 1643-7772
eISSN 2392-1153