Antykryzysowe działania Europejskiego Banku Centralnego

Katarzyna Sum

Abstract


Kryzys finansowy z lat 2007-2010 stanowił duże wyzwanie dla Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Specyfiką kryzysu finansowego w strefie euro był jego trzyetapowy przebieg przejawiający się kolejno: zawirowaniami na rynku pieniężnym w połowie 2007 r., przeniesieniem globalnego kryzysu do krajów strefy euro po upadku Lehman Brothers  w 2008 r. oraz kryzysem zadłużenia w 2010 r. Dużym utrudnieniem walki z kryzysem dla EBC było oderwanie polityki monetarnej od polityki fiskalnej i brak możliwości osiągnięcia pożądanego „policy mix”.  Celem opracowania jest przedstawienie antykryzysowych działań EBC, ich przyczyn, przebiegu i efektów w poszczególnych fazach kryzysu oraz próba oceny tych działań w świetle ich efektywności oraz zgodności z uprawnieniami EBC.

Keywords


Europejski Bank Centralny, kryzys finansowy, kryzys zadłużeniowy, polityka monetarna

Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: http://dx.doi.org/10.29015/cerem.158

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright by Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wydawca/Publisher:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

The Central European Review of Economics and Management

ISSN 2543-9472

eISSN 2544-0365

 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (WSB Research Journal)

ISSN 1643-7772
eISSN 2392-1153