Concentration of entrepreneurs on the pharmaceutical market: selected issues

  • Joanna Magdalena CZESAK-STARŻYK University of Wrocław, Poland
Keywords: concentration, competition protection, medicinal product, President of the Office of Competition and Consumer Protection, pharmacy, pharmaceutical market, pharmaceutical industry, Voivodship Pharmaceutical Inspector.

Abstract

Aim:The article has been selected due to the need to determine the legal basis for the consolidation of entrepreneurs on the pharmaceutical market and to identify the difference from the common pattern established by the regulations set forth in the Competition and Consumer Protection Act dated 16 February 2007. The selection of an enactment (the Competition and Consumer Protection Act or the Pharmaceutical Law Act) as the appropriate basis for ruling shapes the legal status of an entrepreneur on the pharmaceutical market, in particular with respect to selecting specific remedies.

 Design / Research methods:The text of enactments was analyzed using mainly the linguistic method. The aim of the analyzed regulations and the system of values protected by law were also investigated.

 Conclusions / findings:The regulations concerning anti-competition consolidation on the pharmaceutical market set forth in the Pharmaceutical Law Acta are lex specialis with respect to solutions adopted in the Competition and Consumer Protection Act (this applies only to issuing a permit for running a retail pharmacy and a limited service pharmacy). These regulations are related with respect to content but, simultaneously, they differ with respect to the adopted consolidation criteria (qualitative criterion: the Competition and Consumer Protection Act, and quantitative criterion: the Pharmaceutical Law Act). The regulations set forth in the Competition and Consumer Protection Act apply also to consolidation on the pharmaceutical market since the obligation to report a consolidation intent is not specific to the industry in which the consolidation takes place. It means that President of the Office of Competition and Consumer Protection is competent to study the consolidation status and issue decisions related to consolidation on the pharmaceutical market, and entrepreneurs can appeal from the President’s decisions to the Regional Court in Warsaw.

 Originality / value of the article:The approach presented is not present in the current literature which is the main value of the article. The subject matter of the article can be interesting for entrepreneurs present on the pharmaceutical market and law practitioners.

References

Klecha K. (2009), Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, C.H. Beck, Warsaw.

Kocowski T. (2009a), Policja gospodarcza, in: Administracyjne prawo gospodarcze, ed. Borkowski A., Chełmoński A., Guziński M., Kiczka K., Kieres L., Kocowski T., Kolonia Limited, Wroclaw, pp. 444-476.

Kocowski T. (2009b), Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Kolonia Limited, Wroclaw.

Kohutek K. (2008), Kontrola koncentracji, in: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Kohutek K., Sieradzka M. (2008), Wolters Kluwer, Warsaw, pp. 448-518.

Kohutek K., Sieradzka M. (2008), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Wolters Kluwer, Warsaw.

Kondrat M. (2009), Komentarz,in: Prawo farmaceutyczne, ed. Kondrat M., Wolters Kluwer, Warsaw, pp. 11-26.

Kopeć M. (2008), Wspólnotowe softlaw jako przejaw europeizacji prawa farmaceutycznego, in: Europeizacja administracji publicznej: zbiór studiów, ed. I. Lipowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warsaw, pp. 246-259.

Krawczyk P. (2004), Opinia prawna z dnia 30 marca 2004 r. dotycząca projektowanegoprzepisu antykoncentracyjnego w ustawie z dnia 6 września 2001 Prawo farmaceutyczne – druki sejmowe nr 2633 i 2088 [“Legalopinion of March 30, 2004 concerning the proposedantitrustrule in the Act of September 6, 2001 Pharmaceutical Law – Sejm prints no. 2633 and 2088”], Warszawa 2004, availableat: http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk4.nsf/Opwsdr?OpenForm&2088 [20.06.2015].

Krekora M. (2006), Rynek leków a własność intelektualna, Zakamycze, Cracow.

Krekora M. (2012), Obrót produktami leczniczymi oraz wymagania dotyczące podmiotów prowadzących obrót, in: Prawofarmaceutyczne, secondo editio, eds. Krekora M., Świerczyński M., Traple E., Wolters Kluwer, Warsaw, pp. 390-452.

Kruszyński R.J. (2010), Problem koncentracji na rynku aptek ogólnodostępnych, „Aptekarz Polski”, vol.. 48 no.26, pp. 37-41.

Kruszyński R.J. (2014), Obrót detaliczny lekami, Wolters Kluwer, Warsaw.

Letter of the President of OCCP [UOKiK] dated March 4, 2015, addressed to the Deputy Speaker of the Higher Chamber of the Polish Parliament, ref. no. DOK2-070-1/15JB.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację nr 7885 w sprawie antykoncentracyjnych przepisów Prawafarmaceutycznego w kontekście dokonywanych I planowanych zakupów Polskiej Grupy Farmaceutycznej, 15 października 2004 r. [response of Undersecretary of State at the Ministry of Health to the interpellation no. 7885 on anti-concentration regulations of the Pharmaceutical Law in the context of the current and planned acquisitions of Polska Grupa Farmaceutyczna, October 15, 2004], http://orka2.sejm.gov.pl/IZ4.nsf/main/600ABF81 [20.06.2015].

Pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego z 28 czerwca 2004 r., GIF-P-L-01-58/RS/04 [letter of the Chief Pharmaceutical Inspector of June 28, 2004, ref. no. GIF-P-L-01-58/RS/04], https://www.gif.gov.pl/download/1/2195/repgifpdf-yKOKO_2004-06-28-002.pdf [20.06.2015].

Podleś M. (2011), Konsumencka sprzedaż leków w aptekach internetowych, Gaskor, Wroclaw.

Skoczny T. (2014) (ed.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów: komentarz, secondedition, C.H. Beck, Warsaw.

Skoczny T. (2015), Ekspertyza naukowa [Expertise]: Pojęcie podmiotów zależnych i grupy kapitałowej w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z uwzględnieniem treści art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne [“The notion of subsidiaries and capitalgroup in the light of the Act on Competition and Consumer Protection, with takingintoaccountArticle 99 par. 3 of the Act of September 6, 2001 Pharmaceutical Law”], Warszawa 2015, http://www.cars.wz.uw.edu.pl/doradztwo-15.html [20.06.2015].

Stankiewicz R. (2011), Zróżnicowanie procedur dopuszczenia produktu leczniczego w prawie farmaceutycznym, in: Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, ed. Gronkiewicz-Waltz H., Jaroszyński K.,C.H. Beck, Warsaw, pp. 489-501.

Stankiewicz R. (2014), Model racjonalizacji dostępu do produktu leczniczego. Zagadnienia publicznoprawne, C.H. Beck, Warsaw.

Szydło M. (2002), Reglamentacja działalności gospodarczej w prawie farmaceutycznym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, vol. 2, pp. 16-21.

Walaszek-Pyzioł A. (1994), Swoboda działalności gospodarczej: studium prawne, Księgarnia Akademicka, Cracow.

Wołoszyn A., Lubeńczuk G. (2011), Uwarunkowania prawne obrotu produktami leczniczymi w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej,in: Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, ed. Gronkiewicz-Waltz H., Jaroszyński K.,C.H. Beck, Warsaw, pp. 583-596.

Published
2018-01-07
Section
Articles