Decisions issued by the President of the Office of Competition and Consumer Protection regarding the imposition of penalty payments on entrepreneurs as a repressive sanction

  • Ewelina DANEL University of Wrocław, Poland
Keywords: regulation, decision of the President of the Office of Competition and Consumer Protection, penalty payments, competition, entrepreneur

Abstract

Aim:The purpose of this paper is to draw attention to the nature of decisions issued by the President of the Office of Competition and Consumer Protection regarding the imposition of penalty payments on entrepreneurs for infringements of the Protection of Competition and Consumers Act of February 26, 2007, which is one of the indications of restrictions on economic freedom. Special attention has been paid to the criteria applied by the President of the OCCP for imposing penalty payments while indicating the changes introduced by amendments to the Act  which came into force on January 18, 2015.

 Design / Research methods:Legal historical method, systematic and teleological interpretation, comparative law

 Conclusions / findings:Both the rules and the criteria required to be applied by the President of the OCCP when inflicting punishment are included in a catalogue of directives in Article 111 of CCPA. In the catalogue, the legislator attaches particular importance to the premise consisting in a breach of provisions of the law and a previous breach of the same legal act while other elements, separate for each type of breach, are specified later on, imposing on the President of the OCCP the obligation to consider both attenuating circumstances and aggravating circumstances when deciding on the degree (amount) of the penalty. Irrespective of the above, due to the open catalogue of circumstances affecting the gravity of the penalty, the President of the OCCP may also consider some circumstances indirectly implied in the act and developed by the judiciary decisions, which include the type of non-compliance or breach, the degree of violating the public interest, intentional or unintentional action orduration of the breach.

 Originality / value of the article:To signal criteria changes applied by the President of the OCCP for imposing penalty payments while indicating the changes introduced by amendments to the Act, which came into force on 18 January 2015.

References

Banasiński C. (2003), Publicznoprawne aspekty ochrony konkurencji, in: Prawo gospodarcze, eds. Wierzbowski M., Wyrzykowski M., LexisNexis, Warszawa.

Bernatt M., Jurkowska-Gomułka A., Skoczny T. (2014), Podstawy i zakres publicznoprawnej ochrony konkurencji, in: Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego, vol. 15, ed. Kępiński M., C.H. Beck, Warszawa, s. 722-723.

Jaroszyński K. (2014), in: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, ed. Skoczny T., C.H. Beck, Warszawa.

Janusz R., Sachajko M., Skoczny T. (2001), Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, No. 3.

Kępiński M. (2014), Pojęcie i systematyka prawa konkurencji, in: Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego, vol. 15, ed. Kępiński M., C.H. Beck, Warszawa, s. 11.

Kiczka K. (2009), in: Administracyjne prawo gospodarcze, eds. Borkowski A., Chełmoński A., Guziński M., Kieres L., Kiczka K., Kocowski T., Szydło M., Kolonia Limited, Wrocław, s. 341-443.

Kiczka K. (2013), Administracja gospodarcza – pojęcie, in: Publiczne prawo gospodarcze. System Prawa Administracyjnego, vol. 8A, eds. Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A., C.H. Beck, Warszawa 2013

Kocowski T. (2009a), in: Administracyjne prawo gospodarcze, eds. Borkowski A., Chełmoński A., Guziński M., Kieres L., Kiczka K., Kocowski T., Szydło M., Kolonia Limited, Wrocław, s. 490-491.

Kocowski T. (2009b), Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Kolonia Limited, Wrocław.

Kohutek K. (2014), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, eds. in Sieradzka M., Kohutek K., LEX 2014, No. 288316.

Król-Bogomilska M. (2001), Kary pieniężne w prawie antymonopolowym, Wydawnictwo KiK Konieczny i Kruszewski, Warszawa.

Król-Bogomilska M. (2014),Komentarz, in: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ed. Skoczny T., C.H. Beck, Warszawa, s. 1317-1318.

Modzelewska-Wąchal E., Sachajko M. (2002), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Twigger, Warszawa.

Pawełczyk M. (2015), Miejsce prawa konkurencji w systemie publicznego prawa gospodarczego, in: Publiczne Prawo Gospodarcze, System Prawa Administracyjnego, eds. Grabowski J., Kieres L., Walaszek-Pyzioł A. et al., Vol. 8B, C.H. Beck, Warszawa, s. 617-618.

Piszcz A. (2013), Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Temida 2, Białystok.

Rationale supporting the civil draft of the Act of June 10, 2014 on amending the Competition and Consumer Protection Act and the Code of Civil Proceedings, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7. nsf/druk.xsp?nr=1383.

Stefanicki R. (2014), Prywatnoprawne środki dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji, C.H. Beck, Warszawa.

Stefaniuk M. (2005), Publicznoprawne reguły konkurencji, Wprowadzenie do wykładu oraz teksty wybranych aktów prawnych, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin.

Strzyczkowski K. (2009), Prawo gospodarcze publiczne, LexisNexis, Warszawa.

Szwaja J., Tischner A. (2014), Odpowiedzialność cywilnoprawna za czyny nieuczciwej konkurencji, in: Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego, vol. 15, ed. Kępiński M., C.H. Beck, Warszawa, s. 586.

UOKiK (2012), Wyjaśnienia w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów z dnia 26 lipca 2012 roku (Explanations on issuing the decisions on anti-competitivepractices and practicesviolatingcollectiveconsumerinterests of July 26, 2012), https://uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php.

UOKiK (2013), Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów z dnia 10 maja 2013 roku (Explanations on issuing the decisions on anti-competitivepractices and practicesviolatingcollectiveconsumerinterests of May 10, 2013), https://uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php.

Published
2018-01-07
Section
Articles