Financial leverage and capital structure of mining companies in Poland

Adam Sojda

Abstract


This article presents an empirical study on the use of financial leverage by mining companies in Poland. The level of involvement of foreign capital is an important element in the structure of capital, which has a direct impact on the value of the company. The study uses statistical data widely available in financial reports of the surveyed mining companies. It shows the dynamics of changes in the participation of foreign capital, sets ROE, the degree of leverage and determines when the leverage has a positive effect on the company's activities.

Keywords


financial leverage; ROE; capital structure

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Czekaj J., Dresler Z. (2007), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Warszawa, PWN.

Dresler Z. (2013), Dźwignia finansowa a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce, [w:] „Zarządzanie i Finanse” 2.2, s. 67–84.

Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa, Warszawa, PWE.

Gołębiewski G., Szczepankowski P. (2007), Analiza wartości przedsiębiorstwa, Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Grzywacz J. (2012), Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Warszawa, Wydawnictwo SGH.

Sierpińska M., Jachna T. (2007), Metody podejmowanie decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Warszawa, PWN.

Sierpińska M., Jachna T. (2014), Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, Warszawa, PWN.

Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Warszawa, PWN.

Szczepański J., Szyszko L. (2007), Finanse przedsiębiorstwa, Warszawa, PWE.

Śliwa J. (1998), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa od diagnozy do projekcji, Warszawa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Tuczko J. (2005), Zrozumieć finanse firmy. Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Turek M. (2011), Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Katowice, GIG.
DOI: http://dx.doi.org/10.29015/cerem.201

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright by Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wydawca/Publisher:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

The Central European Review of Economics and Management

ISSN 2543-9472

eISSN 2544-0365

 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (WSB Research Journal)

ISSN 1643-7772
eISSN 2392-1153