People

Editorial Board

prof. dr hab. Stefan Forlicz, The Wroclaw School of Banking, Poland

prof. dr hab. Stanisław Styś, The Wroclaw School of Banking, Poland

dr hab. prof. nadzw.WSB Krzysztof Łobos, The Wroclaw School of Banking, Poland

dr hab. prof. nadzw.WSB Jacek Unold, The Wroclaw School of Banking, Poland

dr hab. prof. nadzw.WSB Maciej Jasiński, The Wroclaw School of Banking, Poland

prof. dr hab. inż. Jaroslav Nenadal, Uniwersytet Techniczny w Ostrawie

dr Bolesław Goranczewski, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu, Poland